EFORIE COLORAT reprezintă cel mai complex proiect al Asociației Forumul Artelor Vizuale până in prezent.  Grădina de Vară Cinemascop vorbește despre importanța nevoii de conștientizare a patrimoniului cultural național și a spațiilor culturale abandonate din România. Gradina de Vară Cinemascop din Eforie Sud este o ruină remarcabilă, capabilă de a reactiva comunitatea din punct de vedere social, cultural și educațional.


 

Asociația Forumul Artelor Vizuale are drept scop principal îmbunătățirea calității vieții culturale, științifice, artistice și educaționale a publicului prin organizarea de festivaluri locale, naționale și internaționale cu scop științific, cultural, artistic și educațional, prin identificarea și protejarea patrimoniului cultural național, material și imaterial, prin implementarea de proiecte în vederea valorificării potențialului artistic, turistic și cultural al țării.

 

Mai multe detalii și informații despre proiectele Asociației F. A. V. puteți găsi pe site-ul: www.forumulartelorvizuale.org