Asociația Forumul Artelor Vizuale (FAV) este o organizație non-profit dedicată identificării și protejării patrimoniului cultural național, material și imaterial. Organizează proiecte și inițiative culturale în spații alternative și în comunitățile mai puțin dezvoltate adresate tuturor categoriilor de public.Totodată, FAV își propune dezvoltarea și susținerea producției artistice contemporane și facilitarea mobilității și expunerii tinerilor artiști, prin oferirea de oportunități de a se manifesta în spațiul public. Activitatea asociației acoperă și dimensiunea ecologică, prin implicarea comunităților locale și a diferitor actori din mediul privat în acțiuni de igienizare, dezbateri și proiecții de filme documentare cu scop educațional.

 

Asociația FAV este: